Kim Asendorf, ‘Mountain Tour img_4462-2’, 2014, DAM Gallery