Kim Gordon, ‘Wreath Painting, Northampton (Blue)’, 2011, Gagosian