Kim Young-Hun, ‘p1606-Electronic Nostalgia-Noise’, 2016, CHOI&LAGER