Kim Young-Hun, ‘p1652-Electronic-Nostalgia-Noise’, 2016, CHOI&LAGER