Kim Young-Hun, ‘p1653-Electronic-Nostalgia-Noise’, 2016, CHOI&LAGER