Kirk Lang, ‘Lunar Armillary Ring’, 2017, Facèré Jewelry Art Gallery
Kirk Lang, ‘Lunar Armillary Ring’, 2017, Facèré Jewelry Art Gallery

Approximate size 6 1/2. 5mm wide when closed. Approximately 24.7mm x 21.3mm x 21.8mm when opened.

About Kirk Lang