Kishin Shinoyama, ‘Akarui Kirara’, 2009, Aki Gallery