Kiyoshi Saito, ‘Steady Gaze’, Doyle
Kiyoshi Saito, ‘Steady Gaze’, Doyle