Kobayawaka Kiyoshi, ‘The Geisha Ichimaru’, 1933, Scholten Japanese Art
Kobayawaka Kiyoshi, ‘The Geisha Ichimaru’, 1933, Scholten Japanese Art

Signed at upper left, Kiyoshi, with artist's seal Kobayakawa. Published by Takamizawa (Ensendo) of Tokyo ca. 1933.

dai oban tate-e 40 by 26.2 cm.

Image rights: Scholten Japanese Art

Publisher: Takamizawa (Ensendo) of Tokyo

About Kobayawaka Kiyoshi