Kobayawaka Kiyoshi, ‘The Geisha Ichimaru’, 1933, Scholten Japanese Art
Kobayawaka Kiyoshi, ‘The Geisha Ichimaru’, 1933, Scholten Japanese Art