Konstantin Khudyakov, ‘Angel's Eye’, 2015, Savina Gallery