Konstantin Zvezdochetov, ‘Bar 2’, 2009, XL Projects
Konstantin Zvezdochetov, ‘Bar 2’, 2009, XL Projects

About Konstantin Zvezdochetov