Koorosh Shishegaran, ‘Aylan’, 2015, Shirin Gallery