Kristie Fujiyama Kosmides, ‘Kane’, 2016, Tiffany's Art Agency