Kristie Fujiyama Kosmides, ‘Serenity’, 2017, Tiffany's Art Agency