Kristin Texeira, ‘dreams in tucson’, 2018, Uprise Art