Kristin Texeira, ‘sausalito without the sea’, 2018, Uprise Art