Kristin Texeira, ‘the hermit comes to town when it rains’, 2018, Uprise Art