Kristin Texeira, ‘the wagon wheel’, 2018, Uprise Art