Kristin Texeira, ‘to the shoreline’, 2017, Uprise Art