Kristoffer Myskja, ‘Covering Up Gold’, 2012, Mazzoli
Kristoffer Myskja, ‘Covering Up Gold’, 2012, Mazzoli

About Kristoffer Myskja

Norwegian, b. 1985, Oslo, Norway

Fair History on Artsy