Kristoffer Myskja, ‘Interference Machine’, 2009, Mazzoli
Kristoffer Myskja, ‘Interference Machine’, 2009, Mazzoli

About Kristoffer Myskja

Norwegian, b. 1985, Oslo, Norway

Fair History on Artsy