Kudditji Kngwarreye, ‘My Country’, 2007, SmithDavidson Gallery