Kudzanai-Violet Hwami, ‘Sisi neMwana’, 2017, Tyburn Gallery