Kuriki Tatsusuke, 1988, Joan B. Mirviss Ltd.

About Kuriki Tatsusuke

Japanese, b. 1943, Seto, Japan, based in Kyoto, Japan