Laís Pontes, ‘Shena’, 2016, Elizabeth Houston Gallery
Laís Pontes, ‘Shena’, 2016, Elizabeth Houston Gallery