Larry Rivers, ‘Civil War’, ca. 1961, Tibor de Nagy