Leandro Katz, ‘El Foso Ideológico’, 1970, Henrique Faria Fine Art

About Leandro Katz