LEE Shih-Chiao 李石樵, ‘Badouzi Fishing Port’, 1988, Liang Gallery