Lena Nyadbi, ‘Dayiwool doo Jimbirlam Ngarranggarni’, 2015, Tim Melville Gallery