Lena Nyadbi, ‘Dayiwool doo Jimbirlam Ngarranggarni’, 2015, Tim Melville Gallery

About Lena Nyadbi

australian, b. 1936, based in Warmun WA, Australia