Leon Polk Smith, ‘Untitled’, 1962, Pavel Zoubok Gallery

About Leon Polk Smith