Leslie Thrasher, ‘Liberty Magazine Cover, November 6, 1926’, 1926, The Illustrated Gallery
Leslie Thrasher, ‘Liberty Magazine Cover, November 6, 1926’, 1926, The Illustrated Gallery
Leslie Thrasher, ‘Liberty Magazine Cover, November 6, 1926’, 1926, The Illustrated Gallery
Leslie Thrasher, ‘Liberty Magazine Cover, November 6, 1926’, 1926, The Illustrated Gallery

Liberty magazine cover, November 6, 1926

Signature: Signed Lower Left

About Leslie Thrasher