Leszek Rózga, ‘The shadow of the old jester’, 2002, Gallery Katarzyna Napiorkowska | Warsaw & Brussels