Lian Zhang, ‘Elsewhere’, 2013, Lychee One

About Lian Zhang

Chinese, b. 1984, based in London and Hangzhou

Group Shows

2015
London,
Daniel Bragin | Chao Lu | Lian Zhang

Fair History on Artsy