Liang Yuanwei, ‘A Piece of Painting’, 2011, Leo Xu Projects
Liang Yuanwei, ‘A Piece of Painting’, 2011, Leo Xu Projects
Liang Yuanwei, ‘A Piece of Painting’, 2011, Leo Xu Projects

About Liang Yuanwei

Chinese, b. 1977, Xi'an, China, based in Beijing, China