Liao Bin Bin, ‘The Light’, 2015, The Dragon Year Gallery

Spy... Magnify at OCAT Museum 2015

About Liao Bin Bin

China, b. 1991, Hunan, China, based in Shenzhen, Guangdong, China