Liao Bin Bin, ‘Transparency’, 2016, The Dragon Year Gallery

Special Project For Shenzhen International Art Fair 2016

About Liao Bin Bin

China, b. 1991, Hunan, China, based in Shenzhen, Guangdong, China