Lidya Stanislavovna Nefedova, ‘Autumn melody’, 1964, Surikov Foundation