Lidya Stanislavovna Nefedova, ‘Chatting in Autumn’, 1965, Surikov Foundation