Lidya Stanislavovna Nefedova, ‘Forest’, 1945, Surikov Foundation