Ligia Macovei, ‘Trecut-au anii…  ’, 1964, Nasui Collection & Gallery