Lin Weixiang 林伟祥, ‘Studio’, 2017, Art+ Shanghai Gallery

About Lin Weixiang 林伟祥

Chinese, b. 1982, Guangdong Province, China, based in Guangzhou, China