Liu Dahong, ‘佛堂’, 2006-2007, ARTMIA Foundation

About Liu Dahong

Chinese, b. 1962, Qingdao, Shandong, China