Liu Xiaodong, ‘Hot Bed no. 2’, 2006, Faurschou Foundation