Liu Yao-Chung, ‘American Meat Pie’, 2015, Yiri Arts

About Liu Yao-Chung