Liu Zhiwei, ‘5 Colors’, 2012, The Dragon Year Gallery

About Liu Zhiwei

China, b. 1986, Changsha, Hunan, China, based in Changsha, Hunan, China