Lorenzo Chavez, ‘Toas Autumn’, 2015, Abend Gallery