‘Louis XIV Style Needlepoint Game Table’, Rago
‘Louis XIV Style Needlepoint Game Table’, Rago