‘Louis XVI Style Settee’, Rago
‘Louis XVI Style Settee’, Rago