Skip to Main Content
Lu ChengXiang, ‘Modern Temptation 诱食记’, 2013, ART LEXÏNG
Lu ChengXiang, ‘Modern Temptation 诱食记’, 2013, ART LEXÏNG
Save
Save
View
View in room
Share
Share
Save
Save
View
View in room
Share
Share

Lu ChengXiang

Modern Temptation 诱食记, 2013

Oil on canvas
39 2/5 × 29 9/10 in
100 × 76 cm
Location
Miami
About the work
Lu ChengXiang
Follow
Lu ChengXiang, ‘Modern Temptation 诱食记’, 2013, ART LEXÏNG
Lu ChengXiang, ‘Modern Temptation 诱食记’, 2013, ART LEXÏNG
Save
Save
View
View in room
Share
Share
Save
Save
View
View in room
Share
Share
About the work
Lu ChengXiang
Follow

Lu ChengXiang

Modern Temptation 诱食记, 2013

Oil on canvas
39 2/5 × 29 9/10 in
100 × 76 cm
Location
Miami