Luis Tomasello, ‘Atmosphere chromo-plastique nº 883’, 2014, Del Infinito